Verhuur vastgoed

Het innen van huurpenningen vereist een zorgvuldige aanpak. U wilt er zeker van zijn dat wij de incasso van de huurachterstanden maximale aandacht geven, tijdig de juiste maatregelen nemen en dat de juridische kennis op orde is.

 

Voor woningcorporaties en commerciële verhuurders hebben wij verschillende oplossingen om huurachterstanden terug te dringen. De inzet is altijd het snel verkrijgen van contact met de huurder. Met de ervaring van ons incassoteam wordt vroegtijdig bepaald welk communicatiemiddel hierbij het meest effectief kan worden ingezet.

 

Om te voorkomen dat een situatie escaleert en dat de huurachterstand een deurwaarderszaak wordt, kunt u ook gebruikmaken van onze debiteurenbezoekers. Door middel van het inzetten van huisbezoeken bij huurders met 1 of 2 maanden huurachterstand, creëert u een persoonlijke, maar daadkrachtige benadering van uw huurders. Bel ons, wij denken graag met u mee!

Onze incasso pluspunten

Huurincasso

Het innen van huurpenningen vereist een zorgvuldige aanpak.

U wilt er zeker van zijn dat wij de incasso van de huurachterstanden maximale aandacht geven, tijdig de juiste maatregelen nemen en dat de juridische kennis op orde is.

Huurdesk

Wij zijn al jaren een effectieve incassopartner van woningcorporaties en vastgoedbedrijven. van Dongen en Partners heeft medewerkers die na een gedegen opleiding en training huur incassospecialist genoemd kunnen worden. Zodoende heeft u altijd een gedegen gesprekspartner.

Eén loket

Doordat  van Dongen en Partners ook alle incassoprocessen in eigen beheer uitvoert, ontstaat een maximaal rendement voor onze opdrachtgevers.

Advies

Wij kunnen u helpen om uw huurachterstandspercentage te verlagen en bovendien het aantal uitzettingen te verminderen.

debiteurenbezoek

van Dongen en Partners gelooft dat een persoonlijke benadering meer effect heeft dan brieven, mails en SMS . Het doel van de huisbezoeken is om persoonlijk in gesprek te komen met de schuldenaar over de ontstane situatie. Daarnaast kunnen wij ons een beter beeld vormen over de persoonlijke situatie en de eventuele verhaalsmogelijkheden. Ons streven is om nóg vaker bij de schuldenaar te zijn. Niet voor niets staan wij voor .  

Ontruiming

Ontruiming is de laatste stap in het proces en kent eigenlijk alleen maar verliezers. Als dit echt niet kan worden voorkomen, dan doen onze experts er alles aan om dit professioneel te laten verlopen.  Ons team coördineert de verschillende activiteiten en schakelt andere partijen in , zoals de slotenmaker, het verhuisbedrijf en verzoekt eventueel om de aanwezigheid van politie. Maar ons team zorgt ook, na toestemming van de schuldenaar, voor het informeren van gemeentelijke hulpinstanties mocht dit nog niet al in gang zijn gezet.

Schuldbewaking

Soms blijkt uit ons onderzoek dat er bij een bepaalde debiteur op dit moment geen verhaalsmogelijkheden zijn. In overleg met u staken we dan tijdelijk de incassoactiviteiten richting deze debiteur. Maar daarmee hoeft het dossier niet definitief gesloten te worden.

 

Wij blijven deze debiteuren periodiek volgen. Zodra wij ruimere financiële mogelijkheden of adreswijzigingen signaleren, komen wij direct in actie om, in overleg met u, de openstaande vordering alsnog  te incasseren.   

Sleperstraject

Huurders die regelmatig te laat betalen kosten veel tijd en dus geld.

Met onze motiverende aanpak zorgen wij ervoor dat die huurders weer op tijd gaan betalen.

Herincasso

U kent ze vast, soms nog zelfs bij naam; oude vorderingen die niet of slechts ten dele zijn voldaan, ook na tussenkomst van een deurwaarder en die u inmiddels al heeft afgeboekt..

In de loop der jaren kan de financiële positie en verhaalsmogelijkheden van de schuldenaar wijzigen, waardoor inning nu wel mogelijk is.  Deze oude vorderingen kunt u bij ons opnieuw laten beoordelen en leveren u wellicht toch nog geld op.

Laat uw vordering niet verjaren

Zorg ervoor dat uw vordering niet verjaart. Een vordering waarvoor nog geen vonnis is verkregen, heeft in de regel een verjaringstermijn van vijf jaar. Wij kunnen met een exploot de verjaring voor u stuiten. U hoeft hiervoor alleen contact met ons kantoor op te nemen.

Sociaal betrokken

Ondanks of juist mede door onze deurwaardersdiensten, voelen wij ons ook sociaal betrokken bij de kwetsbare groepen in onze samenleving: gezinnen met kinderen; psychisch zwakkeren en ouderen.  Niet voor niets kiezen instanties die zich ook op deze groepen mensen richten voor onze specifieke, persoonlijke, benaderingswijze. Binnen van Dongen en Partners geloven wij in een respectvolle benadering van mensen en met name  bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving ondersteunen wij de initiatieven om deze groep mensen te beschermen.

Stel uw vragen aan onze experts