Veel gestelde vragen

 

Veel gestelde vragen

Waar moet ik nu betalen?
U kunt bij ons op kantoor contant betalen. Onze balie is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30u. tot 16.30u.

Ook kunt u binnenkort via iDEAL betalen. (Wij zijn bezig met de implementatie) Om uw betaling snel te verwerken, vermeld dan in de omschrijving uw dossiernummer.

 

Wat is het bankrekeningnummer van Van Dongen en Partners?
Het bankrekeningnummer van Van Dongen en Partners is NL06INGB0672045109

Vermeld in de omschrijving uw dossiernummer.

 

Kom ik in aanmerking voor een betalingsregeling?

Als u van ons kantoor een ambtelijk stuk of een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat wij een vordering op u in behandeling hebben gekregen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en met goedkeuring van de opdrachtgever een betalingsregeling treffen.

Welk bedrag u maandelijks minimaal moet aflossen is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw persoonlijke situatie.

 

Alleen als u een inkomsten- en uitgavenformulier volledig invult en voorziet van de nodige bewijsstukken kunnen wij uw betalingsvoorstel aan onze opdrachtgever voorleggen. U kunt hier uw inkomsten en uitgavenformulier te downloaden

 

Vragen over een vordering?

Als u het niet met de vordering eens bent, omdat u de vordering al betaald heeft of dat het bedrag niet juist is,  neem dan contact met ons op. Anders gaan wij er van uit dat de vordering juist is en zullen wij doorgaan met onze incassomaatregelen.

 

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik doen?

Neemt u in dit geval zo snel mogelijk contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding heeft uitgereikt. Doorgaans krijgt u te horen dat u, indien u het met de eis eens bent, vóór de dag waarop de zitting plaatsvindt het gehele bedrag nog kunt voldoen, zodat procedure voor de rechter niet door hoeft te gaan.

 

Wanneer u het met de vordering eens bent en volledige betaling voor de zitting wel wenst, maar niet mogelijk is, dan zal moeten worden bekeken of een regeling kan worden getroffen. Neemt u ook dan zo snel mogelijk contact op.

 

In het geval dat u niet eens bent met datgene dat gevorderd wordt, dan kunt u verweer voeren op de wijze zoals in de dagvaarding staat omschreven.

 

Wat gebeurt er als ik niet betaal n.a.v. uw aanmaning?

U ontvangt dan van ons een dagvaarding, wat betekent dat u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, om u door de rechter tot betaling te laten veroordelen.

Weest u er zich dan van bewust dat u bij veroordeling ook wordt verplicht om alle kosten te voldoen bovenop het verschuldigde bedrag. In het geval dat u na de veroordeling nog steeds niet betaalt, dan kan op grond van de veroordeling beslag worden gelegd op alles wat u heeft en een geldelijke waarde vertegenwoordigt.

 

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?

De gerechtsdeurwaarder mag geen rechtsmaatregelen aankondigen die hij juridisch of wettelijk gezien niet kan nemen om zo oneigenlijke druk uit te oefenen. De gerechtsdeurwaarder mag wel aangeven dat bepaalde rechtsmaatregelen mogelijk zijn en dat deze genomen kunnen worden.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Bouwlingplein 44,
4901 KZ Oosterhout

Postadres:
Postbus 509,
4900 AM Oosterhout

Email: info@vandongenenpartners.nl

Internet: www.vandongenenpartners.nl

Telefoon: 088-0106555

KvK-nummer: 20127912

Disclaimer

 

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 08:30 – 16:30

Stel uw vragen aan onze experts