Uitspraak Hoge Raad inzake de 14-dagen brief

Uitspraak Hoge Raad inzake de 14-dagen brief

Op 25 november j.l. heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het moment waarop de termijn van 14 dagen ingaat. De uitspraak van de Hoge Raad moet voor een eensluidende uitleg van de 14-dagentermijn zorgen. De Hoge Raad heeft daarbij aangegeven dat de termijn begint op de dag na ontvangst van de brief door de debiteur. In de praktijk bleek dat rechtbanken in Nederland deze termijn verschillend konden uitleggen. Vanwege deze onduidelijkheid is aan de Hoge Raad de vraag gesteld hoe deze termijn moet worden uitgelegd. Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) ingevoerd om voor eens en voor altijd de hoogte van de buitengerechtelijke- of incassokosten te reguleren. Voor een vordering op een consument geldt sindsdien de voorwaarde dat deze in gebreke moet worden gesteld door het verzenden van een zogenaamde 14-dagenbrief. Met deze brief stelt u een debiteur in gebreke en krijgt de debiteur nog 14 dagen de tijd om de vordering alsnog te voldoen. In de brief moet ook worden aangegeven hoe hoog de incassokosten bedragen als niet binnen die 14 dagen alsnog wordt betaald. De bedoeling is dat de schuldenaar vanaf de dag na ontvangst van de brief in ieder geval (de volle) 14 dagen de gelegenheid heeft het verschuldigde zonder kosten te betalen. De Hoge Raad is in haar uitspraak zover gegaan dat zij de zin die voldoet aan het wettelijke vereiste als volgt omschrijft: “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” Als een 14-dagenbrief niet aan deze voorwaarden voldoet bestaat de kans dat de buitengerechtelijke- of incassokosten door de rechter worden afgewezen. Het is daarom belangrijk om deze brief correct op te stellen. Bewaar ook een kopie van deze brief zodat deze bij een gerechtelijke procedure kan worden overgelegd. Controleer daarom uw 14-dagenbrief en pas deze zo nodig aan. van Dongen en Partners heeft de 14-dagen brief voor u al opgesteld. Klik hier om naar de 14-dagen brief te gaan.