Sociaal Verantwoord Incasseren

Sociaal Verantwoord Incasseren

van Dongen en Partners heeft een incasseringsbeleid welke als sociaal Verantwoord is, maar wat is dit nu zult u zich afvragen.

 

Wij garanderen dat wij er voor zover mogelijk alles aan zullen doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral ook onnodige kosten te voorkomen. Niemand is er bij gebaat als er torenhoge kosten bovenop de vordering komen. Als schuldeiser wil je gewoon dat de vordering betaald wordt en de bedrijfsreputatie ongeschonden blijft.

 

Sociaal verantwoord incasseren is niet hetzelfde als “soft” en wil dus niet zeggen dat de belangen van de schuldenaar zwaarder worden gewogen dan die van de schuldeiser. Voorop blijft staan dat wij er alles aan zullen doen om de vordering te innen, alleen niet te kosten van alles.

 

van Dongen en Partners gelooft dat, als je mensen met respect en integer behandelt, persoonlijk contact stimuleert, in duidelijke, begrijpelijke taal communiceert en tracht de vordering tegen zo laag mogelijke kosten te incasseren (het liefst in de minnelijke fase), de respons groter is en je ook een beter incassoresultaat behaalt.

 

De maatregelen die van Dongen en Partners neemt om sociaal verantwoord te incasseren, zijn o.a.:
• huisbezoeken afleggen;
• zo vroeg mogelijk de niet-willers van de niet-kunners onderscheiden;
• betaalafspraken maken die nagekomen kunnen worden;
• in de communicatie duidelijk zijn over de kosten;
• ter beschikking stellen en ondersteunen van de juiste formulieren voor een inkomsten- en lastenoverzicht;
• eventueel doorverwijzen naar gemeente, kredietbank, etc.;
• alle kosten die worden doorbelast, zijn afgeleid van de wettelijke regelgeving en zijn volledig transparant
• Samenwerking met klanten en organisaties die dezelfde visie dragen

 

Gastlessen
Verder is van Dongen en Partners al jaren actief op het gebied van preventie van schulden onder jongeren. Door het geven van gastlessen aan scholieren op met name middelbare scholen en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hopen wij op bewustwording bij deze groep om het voorkomen van schulden te bevorderen. Ook doen wij in samenwerking met o.a.de gemeente Nissewaard al jaren actief mee aan de week van geld. Hierbij is de doelgroep voornamelijk scholieren op het basis onderwijs.