Rechter wijst incassokosten af naar aanleiding uitspraak Hoge Raad

Rechter wijst incassokosten af naar aanleiding uitspraak Hoge Raad

De Rechtbank Rotterdam heeft op 30 december 2016 de aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten afgewezen.

“de gevorderde vergoeding komt echter niet voor toewijzing in aanmerking, nu niet gebleken is dat in de aanmaning aan de gedaagde partij een betalingstermijn van 14 dagen is gegeven ingaande de dag na ontvangst daarvan, zoals vereist door artikel 6:96 lid 6 BW. In dit verband wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704”

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de in deze zaak gehanteerde 14-dagen brief tot dan standaard met succes gebruikt werd om aanspraak te maken op een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Opvallend is dat de 14-dagen termijn van deze brief vóór de uitspraak van de Hoge Raad  is verstreken.