Overheid

Wij zijn al jarenlang een trouwe incasso partner van diverse lokale overheden maar ook van semi – overheidsinstanties zoals CJIB en mogen buigen op een ruime ervaring op dit gebied.

 

De dienstverlening van Van Dongen en Partners is voor overheidsinstanties altijd maatwerk. Wij streven naar een persoonlijke maar doelmatige aanpak,  waarbij rechtvaardigheid en een sociaal beleid hand in hand gaan: zijn niet voor niets onze kernwaarden.

 

Overheidsinstanties krijgen regelmatig te maken met partijen die betalingsproblemen hebben, waarbij de inningen heel divers zijn, evenals de doelgroepen. Zo kan het gaan om dwangsommen, huur, belastinggelden of verkeerd ontvangen uitkeringen. Vaak is er al een dwangbevel of beschikking aanwezig en kan de gerechtelijke procedure overgeslagen worden.

 

Wij bieden u een gerichte en persoonlijke dienstverlening aan, speciaal afgestemd op de overheid.

Goed overleg en een nauwe samenwerking ligt hieraan ten grondslag, waarbij de focus ligt op uw prioriteiten.  Dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt blijkt uit het feit dat van Dongen en Partners reeds tevreden landelijke en lokale overheden en (financiële) toezichthouders tot haar opdrachtgevers mag rekenen.

 

Wilt u weten wat van Dongen en Partners voor u kan betekenen? Neem contact met ons op, wij komen graag bij u langs.

Onze incasso pluspunten

SOCIAAL BETROKKEN

Ondanks of juist mede door onze deurwaardersdiensten, voelen wij ons ook sociaal betrokken bij de kwetsbare groepen in onze samenleving: gezinnen met kinderen, psychisch zwakkeren en ouderen. Niet voor niets kiezen instanties die zich ook op deze mensen richten voor onze specifieke en persoonlijke benaderingswijze. Binnen van Dongen en Partners geloven wij in een respectvolle benadering van mensen en met name bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving ondersteunen wij de initiatieven om deze groep mensen te beschermen.

Debiteurenbezoek

van Dongen en Partners gelooft dat een persoonlijke benadering meer effect heeft dan brieven, mails en SMS . Het doel van de huisbezoeken is om persoonlijk in gesprek te komen met de schuldenaar over de ontstane situatie. Daarnaast kunnen wij ons een beter beeld vormen over de persoonlijke situatie en de eventuele verhaalsmogelijkheden. Ons streven is om nóg vaker bij de schuldenaar te zijn. Niet voor niets staan wij voor .

Eén loket

Doordat van Dongen en Partners alle incassoprocessen in eigen beheer uitvoert, ontstaat een maximaal rendement voor haar opdrachtgevers.

HERINCASSO

U kent ze vast, soms nog zelfs bij naam; oude vorderingen die niet of slechts ten dele zijn voldaan, ook na tussenkomst van een deurwaarder en die u inmiddels al heeft afgeboekt.
In de loop der jaren kan de financiële positie en verhaalsmogelijkheden van de schuldenaar wijzigen, waardoor inning nu wel mogelijk is. Deze oude vorderingen kunt u bij ons opnieuw laten beoordelen en leveren u wellicht toch nog geld op.

SCHULDBEWAKING

Soms blijkt uit ons onderzoek dat er bij een bepaalde debiteur op dit moment geen verhaalsmogelijkheden zijn. In overleg met u staken we dan tijdelijk de incassoactiviteiten richting deze debiteur. Maar daarmee hoeft het dossier niet definitief gesloten te worden.

 

Wij blijven deze debiteuren periodiek volgen. Zodra wij ruimere financiële mogelijkheden of adreswijzigingen signaleren, komen wij direct in actie om, in overleg met u, de openstaande vordering alsnog  te incasseren.   

Stel uw vragen aan onze experts