Nieuwsbrief 2016- Wijziging deurwaarderswet per 1 juli 2016

Bivonas-Law-Scales

Wijziging Gerechtsdeurwaarderswet per 1 juli 2016

Per 1 juli zijn er een aantal wijzigingen in de Gerechtsdeurwaarderswet in werking getreden.

Een van de wijzigingen is dat de functiebenamingen veranderen. Het begrip toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder is verdwenen. Voorheen mocht iedereen die de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder had afgerond zich kandidaat-gerechtsdeurwaarder noemen, ook zonder toevoeging. Vanaf 1 juli is dit veranderd en wordt er onderscheid gemaakt tussen een deurwaarder die stage loopt en een deurwaarder die na voltooiing van de stage is toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder die stage loopt heeft nu de benaming kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een deurwaarder na voltooiing van de stage noemen we toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

 

Een andere wijziging is dat het register voor gerechtsdeurwaarders, welke door de KBvG wordt beheerd, een formele status heeft gekregen. Alle deurwaarders zijn in het register opgenomen, met daarbij onder andere het proces-verbaal van de eed of belofte, handtekening en paraaf van de deurwaarder, plaats van vestiging, toevoeging of waarneming, andere werkzaamheden en nevenbetrekkingen en opgelegde tuchtmaatregelen. Dit register is bij de KBvG voor een ieder toegankelijk voor inzage.

 

.