Nibud onderzocht inkomsten en uitgaven scholieren

Nibud onderzocht inkomsten en uitgaven scholieren

Het Nibud heeft een rapport opgesteld dat het financiële gedrag van scholieren in het voortgezet
onderwijs in kaart brengt. Het betreft scholieren op vmbo, havo en vwo in de leeftijd van 12 tot
en met 18 jaar. Hun inkomsten en uitgaven komen uitgebreid aan bod, evenals hun
leen- en spaargedrag. Ook is aan de scholieren gevraagd wat zij lastig vinden aan
omgaan met geld en of zij thuis weleens ervaren dat er geldzorgen zijn.
De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt in de voorlichting aan scholieren over
omgaan met geld.

Nibud- Scholieren onderzoek 2016