Missie/visie

 

Onze missie

De missie van Van Dongen & Partners is om relaties actief te ondersteunen en te ontlasten in het debiteurenbeheer, alsmede hen op juridisch vlak bij te staan door middel van innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten en adviezen. Hierbij ligt de nadruk op het aanbieden van een breedspectrum van oplossingen en diensten om zodoende flexibiliteit en dynamiek in aanbod te waarborgen. Het werkterrein is privaat en publiek, ambtelijk en niet-ambtelijk, nationaal en internationaal.

Onze visie

Onze doelstelling is om in heel Nederland iedere opdrachtgever te ondersteunen op elk gebied van incasso-, proces- en executiezaken. Wij verkopen simpelweg geen nee!

De doelstelling dient behaald te worden door een mix van creativiteit, automatisering en transparant management. Creativiteit behelst de menselijke factor. Elke medewerker (m/v) van Van Dongen & Partners dient naast het hebben van de voor de functie noodzakelijke basisvaardigheden in staat te zijn deurwaardersgericht te denken en te handelen.

Per werkstroom wordt bij voortduring gescreend welke stap kan leiden tot een meer efficiënte inzet van de medewerker.

Naast de interne processen wordt de communicatie met derden optimaal uitgebouwd. De managementstijl wordt gekenmerkt door korte lijnen, heldere doelstellingen en optimale controle. Het behalen van aangegeven resultaten is leidend.

Uiteraard worden alle communicatieve middelen gebruikt voor een optimale bereikbaarheid, desnoods buiten kantoortijd

Onze VISIE is daarom:

Betrouwbaar met fatsoenlijk fanatisme

Stel uw vragen aan onze experts