Kinderdagverblijven


Het belang van kinderen, dáár gaat het om in de kinderopvang. Tegelijkertijd streeft u ook naar een financieel gezonde organisatie. Dit kan in de praktijk dilemma’s met zich meebrengen.

 

Hoe gaat u om met ouders of verzorgers die hun (bijdrage) aan de kinderopvang niet betalen of hun kinderopvangtoeslag gebruiken voor het dichten van andere financiële gaten?

Wij begrijpen uw dilemma als geen ander. Daarom heeft van Dongen en Partners een speciaal team dat zich bezighoudt met de incassovorderingen van kinderopvangorganisaties.

 

Specialisme
Met een groeiend aantal kinderdagopvangorganisaties als opdrachtgever mogen wij ons in het innen van deze vorderingen inmiddels wel specialist noemen. Daarbij zijn onze resultaten, mede door onze debiteurenbezoeken als onderdeel van onze service, goed te noemen.

 

Het belang van kinderopvang versus een gezonde financiële bedrijfsvoering
Bent u geïnteresseerd in onze unieke aanpak? Download hier de brochure  of neem direct contact met ons op.

Onze incasso pluspunten

SOCIAAL BETROKKEN

Ondanks of juist mede door onze deurwaardersdiensten, voelen wij ons ook sociaal betrokken bij de kwetsbare groepen in onze samenleving: gezinnen met kinderen; psychisch zwakkeren en ouderen. Niet voor niets kiezen instanties die zich ook op deze groepen mensen richten voor onze specifieke, persoonlijke, benaderingswijze. Binnen van Dongen en Partners geloven wij in een respectvolle benadering van mensen en met name bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving ondersteunen wij de initiatieven om deze groep mensen te beschermen.

Debiteurenbezoek

van Dongen en Partners gelooft dat een persoonlijke benadering meer effect heeft dan brieven, mails en SMS . Het doel van de huisbezoeken is om persoonlijk in gesprek te komen met de schuldenaar over de ontstane situatie. Daarnaast kunnen wij ons een beter beeld vormen over de persoonlijke situatie en de eventuele verhaalsmogelijkheden. Ons streven is om nóg vaker bij de schuldenaar te zijn. Niet voor niets staan wij voor .

Eén loket

Doordat  van Dongen en Partners ook alle incassoprocessen in eigen beheer uitvoert, ontstaat een maximaal rendement voor onze opdrachtgevers.

Laat uw vordering niet verjaren

Zorg ervoor dat uw vordering niet verjaart. Een vordering waarvoor nog geen vonnis is verkregen, heeft in de regel een verjaringstermijn van vijf jaar. Wij kunnen met een exploot de verjaring voor u stuiten. U hoeft hiervoor alleen contact met ons kantoor op te nemen.

SCHULDBEWAKING

Soms blijkt uit ons onderzoek dat er bij een bepaalde debiteur op dit moment geen verhaalsmogelijkheden zijn. In overleg met u staken we dan tijdelijk de incassoactiviteiten richting deze debiteur. Maar daarmee hoeft het dossier niet definitief gesloten te worden.

 

Wij blijven deze debiteuren periodiek volgen. Zodra wij ruimere financiële mogelijkheden of adreswijzigingen signaleren, komen wij direct in actie om, in overleg met u, de openstaande vordering alsnog  te incasseren.   

Stel uw vragen aan onze experts