Betaalme.nu

Betaalme.nu

AMSTERDAM, 14 september 2016 – Shell, ProRail, NAM, HVC, Wereldhave en de Gemeente Rotterdam sluiten zich aan bij Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven en organisaties om facturen van hun leveranciers uit het mkb sneller te betalen. Daarmee heeft Betaalme.nu inmiddels 32 deelnemers.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Een tijdige betaling van opdrachtgever aan leverancier is essentieel. Vooral bij mkb-bedrijven zorgt een betalingsachterstand voor tegenvallers. Daarom zet de overheid zich in voor het bevorderen van kortere betaaltermijnen via Betaalme.nu. Ik heb veel waardering voor de inzet van de partijen die zich bij Betaalme.nu hebben aangesloten en roep andere grote bedrijven op dit voorbeeld te volgen. Dat stimuleert de economische groei en de werkgelegenheid in ons land. Bovendien laten bedrijven zo zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Betaalme.nu heeft als doel om in vijf jaar € 2,5 miljard uit openstaande facturen vrij te maken voor het mkb, en dat de 500 grootste Nederlandse ondernemingen zich aansluiten. Bedrijven die meedoen stellen elk een manifest op waarin ze aangeven hoe ze hun deelname in de praktijk brengen. Betaalme.nu zou graag zien dat het bij grote bedrijven de norm wordt op zijn minst de kleinste leveranciers binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Breder kan ook: inmiddels beloven 19 deelnemers dat ze de facturen van ál hun leveranciers binnen dertig dagen zullen betalen.

Sneller dan 30 dagen
“Vaak hebben grote organisaties lange betalingstermijnen en dat is voor het mkb niet handig. In ons manifest beloven we onze leveranciers binnen 30 dagen te betalen en leveranciers die behoren tot het mkb zelfs nog sneller”, stelt Hans van Leeuwen, CFO van ProRail. “Het mkb is belangrijk voor ProRail, we doen namelijk veel zaken met kleine en middelgrote bedrijven, vandaar dat wij ons graag aansluiten bij dit initiatief.”

“Shell Nederland levert samen met een verscheidenheid aan toeleveranciers een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Een gezond en florerend mkb is daarvoor onmisbaar”, zegt Kenan Yildirim, Finance Director van Shell Nederland. “We realiseren ons dat voldoende liquiditeit voor het mkb van groot belang is en dat snelle betaling van facturen daaraan kan bijdragen. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten en steunen Betaalme.nu daarom graag.” Ook CFO Anton Broers van NAM is blij met het initiatief. “Door deelname aan Betaalme.nu draagt NAM bij aan de noodzakelijke, snelle betaling aan het mkb. Zo laten wij zien dat ook NAM maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft.”

Goede relaties met stakeholders
CFO Robert Bolier van Wereldhave sluit zich daarbij aan: “Wereldhave streeft naar goede relaties met al haar stakeholders en het is vanzelfsprekend dat wij onze leveranciers keurig op tijd betalen, zodat zij vooral kunnen ondernemen. Betaalme.nu is een uitstekend initiatief, waaraan wij graag meedoen.” Ingrid Tigchelaar, Directeur Financiën bij HVC: “Bij HVC draait het om de relatie en de samenwerking. Samen halen we eruit wat erin zit. Wij willen ook een goede werkrelatie met onze leveranciers. HVC streeft er daarom naar haar leveranciers binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te betalen.”

Rotterdam heeft zich als eerste gemeente aangesloten bij Betaalme.nu. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën en Organisatie): “Rotterdam wil zich er graag voor inzetten dat facturen van onze leveranciers uit het mkb sneller betaald worden. Zo krijgen zij meer ruimte om te doen waar zij echt goed in zijn, namelijk ondernemen.”

(bron: VVCM -vereniging voor credit management)