Berekening beslagvrije voet

 

Berekening beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder namelijk geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. 
Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat uw volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.
Vanaf 1 januari 2021 is de wijze waarop de beslagvrije voet moet worden bepaald veranderd.
 
Er is nu voor degene met schulden een controlerende rol in plaats van een informerende rol.
Dit komt omdat de beslag leggende partij zelf de beslagvrije voet gaat berekenen via een rekentool waarin hij alle gegevens van de schuldenaar uit een applicatie of web portaal kan halen (gebaseerd op gegevens uit het BRP, belastingdienst, UWV etc.). De enige functie die de schuldenaar hierbij heeft, is zijn/haar gegevens controleren (binnen 4 weken).
 
Er wordt met de nieuwe berekening/werkwijze voorkomen dat er dubbele beslagen worden gelegd op verschillende inkomens waardoor iemand onder het bestaansminimum terecht komt en er wordt één coördinerend deurwaarder aangewezen die de beslagvrije voet berekend, de betalingen regelt en communiceert met alle partijen.
 
Indien er meerdere beslagleggingen zijn, informeert de werkgever dit aan de beslag leggende partij. Deze zal contact opnemen met de coördinerend deurwaarder. Hierdoor blijft de beslagvrije voet altijd gewaarborgd en hoeft een nieuwe partij niet opnieuw de beslagvrije voet te berekenen.
 
Verder is er nog een groot verschil in de nieuwe wet namelijk dat de beslagvrije voet wordt vastgesteld op 95% (voorheen 90%) en dat de beslagvrije voet elk jaar zal worden her berekend.
 

Zelf berekenen

Indien u uw beslagvrije voet zelf wilt berekenen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande rekenmodule.

www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Bouwlingplein 44,
4901 KZ Oosterhout

Postadres:
Postbus 509,
4900 AM Oosterhout

Email: info@vandongenenpartners.nl

Internet: www.vandongenenpartners.nl

Telefoon: 088-0106555

KvK-nummer: 20127912

Disclaimer

 

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 08:30 – 16:30

Stel uw vragen aan onze experts